پرداخت به ازای هر کلیک

اگر تازه وارد دنیای جستجوی پرداخت شده اید می تواند برای شما پیچیده و سخت باشد. بازاریابی به صورت پرداخت به ازای هر کلیک ( ppc ) که به عنوان بازاریابی موتور جستجو ( sem ) هم شناخته می شود . برای بازاریابی به این صورت اولین مرحله مشخص کردن میزان بودجه خود برای این کار است .

مواردی که می توان در این بخش ثبت کرد شامل :

تبلیغات متنی – تبلیغات متنی سخنگو – تبلیغات ویدئویی – تبلیغات تصویری – تبلیغات فقط بصورت شماره تماس و موارد دیگر اشاره کرد ..

مجموعه های خدمات دهنده برای تبلیغات پولی : Google AdWords ، Bing Ads ، Adroll ، Gemini و غیره.

این بخش برای مشاغل و برندهایی که می توانند هزینه های بیشتری پرداخت کنند سودآور و ارزشمند است .

اگر شما واجد شرایط برای این گونه تبلیغات هستید تبلیغات پرداختی می تواند به شما کمک کند .

 PAY PER CLICK

If you’re new to the world of paid search, it can be overwhelming. Pay-per-click (PPC) marketing – also known as search engine marketing (SEM) – is complex. It’s easy to blow through your budget and have nothing to show for it if you don’t know what you’re doing.

There are so many:

  • Advertising formats: Text ads, Responsive text ads, Video ads, Image ads, Call-only ads, and so much more!
  • Ad networks: Google AdWords, Bing Ads, Adroll, Gemini, etc.

PPC, done right, is incredibly valuable for businesses and brands of all sizes who want to grow and be profitable.Want to drive more qualified visitors to your website who are further down the buyer funnel and more likely to convert? Paid search advertising can help you do that!