تصاویر در تبلیغات

                  

چرا تصاویر در تبلیغات بسیار مؤثر هستند و از کجا می توانید آنها را بدست آورید ؟


هر قطعه عکس تبلیغاتی فقط چند ثانیه طول می کشد تا توجه مشتری را جلب کند.

شکی نیست که بهترین فرصت شما با تصویری قدرتمند و جالب است که مخاطبان شما را مجذوب خود می کند.


چرا باید از تبلیغات عکس استفاده کنیم؟


تصاویر به خریداران در تجسم محصول یا خدمتی که ارائه می شود کمک می کند.
تصاویر بهتر از یک شعار یا تیتر توجه را به خود جلب می کنند.
تصاویر هزار کلمه را می گویند .


از چه نوع عکس هایی باید استفاده کنم؟


تصاویر در تبلیغات از شعارها و عناوین مؤثرتر هستند ، اما نه فقط هر تصویری !


از عکسهای جالب استفاده کنید که توجه همه را جلب کند.
از تصاویر مربوطه استفاده کنید.


از کجا می توانید برای استفاده در تبلیغات عکس تهیه کنید ؟


تیم عکاسی ما در این زمینه می تواند به شما کمک کند .